Тодор Тодоров. ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ПРЕЗ XIV в.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ

Яна Георгакиева. ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ В УЧЕНИЕТО НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН СИМАВИ

ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ В УЧЕНИЕТО НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН СИМАВИ

 

Десислава Владимирова. ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?

 

Кристиян Ковачев. „СКОРО ЩЕ ТЕ ОЧИСТИМ”: ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВ ПОД ПРИЦЕЛА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

„СКОРО ЩЕ ТЕ ОЧИСТИМ”: ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВ ПОД ПРИЦЕЛА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

 

Тодор Арсениевич, "Афион", стихотворение, публикувано в югославската преса през 1937 г.

 

Благодарности: Християн Данчев, предоставил стихотворението, което открива, докато работи по дипломната си теза. 

Силвио Томов. ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ДАМЯН ВЕЛЧЕВ И ДР. ПРЕЗ 1935–1936 Г.

ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ДАМЯН ВЕЛЧЕВ И ДР. ПРЕЗ 1935–1936 Г.

 


Разпространи съдържание