Писмо от Тома Карайовов до българския дипломат Панчо Хаджимишев с молба за намиране на контакти в Холандия за търговия с опиум и бадеми, 1916 г.

 

Т. КАРАЙОВОВ

адвокат

бивш първи легационен секретар

ВНОС – ИЗНОС - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Генерал Жостов за злоупотребите през войната, 1916 г.

3 август – четвъртък, Кюстендил.

 

Из Преписка за търсенето на афион (опиум) на холандския пазар, 1916 г.

Телеграми Шавкулов

Къща основана в 1879 г.

Из Преписка с МЗДИ, МФ и др. по рекламацията на сръбския поданик Илия Милитич, търговец в Белград за конфискувания му опиум в гр. Скопие по време на войната, 1915-1916 г. 1922 г.

Служебен – Превод от сръбски

До БЪЛГАРСКАТА

ЛЕГАЦИЯ.

В Белград

 

През 1915 година в град Скопие имах склад в магазина на г-н Самуел Асиел, търговец от Скопие, понеже по него време, аз търгувах там с афион. Афиона съм купувал чрез мои довереници и агенти в околността на Велес, гдето и се произвежда.

EGYPT. - The Times, December 26, 1893, p. 3

 

Turkey. - The Times, December 13, 1892, p. 5

 

Гласът на Америка, рекламна дипляна, 1978 г.

Източник: Личен архив


Разпространи съдържание