ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

Приятели,

Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.). С., 1994

SUDGTL-BOOK-2014-325
Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.)

1994
Изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец” София

Впечатления на член на Бюджетната комисия при XXV-тото ОНС за отношението на населението на Крива Паланка, Куманово и Скопие към България, 1941 г.

 

Из писмо от член на Бюджетната комисия при Народното събрание до Андро Лулчев за впечатленията му от народностния облик, икономическото и стопанско положение на Македония и Тракия след обиколката му в тези райони, 9 септември 1941 г.

 

9/IX 1941

Частно

 

Многоуважаеми Господин Лулчев,

 

Спомен на Георги Башикаров за един епизод от общинските избори в България през 1924 г.

 

Източник: ЦДА, ф. 954, оп. 1, а.е. 1, л. 1

Постановление на Анкетната комисия при Министерството на войната с мнение за възбуждане на наказателно преследване срещу ген. Тодор Кантарджиев за издаване на заповеди за екзекутиране на руски военнопленници през Първата световна война. София, 28 юни 1919

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18

С т. С о ф и я, 28 Ю н и й 1919 година.

 

 

Анкетната Комисия при Министерството на Войната, като разгледа събрания материал, относително обвиненията за вършене жестокости спрямо руските военнопленници през време на войната през 1916 година, намери.


Разпространи съдържание