Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г

Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г.

 

 

[…]

Кристиан Стефанов. ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАТРИАРХАЛНОТО ГОСПОДСТВО В РАННОМОДЕРНА АНГЛИЯ: УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЛОНДОН (КР.XVI-СР.XVII ВЕК)

ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАТРИАРХАЛНОТО ГОСПОДСТВО В РАННОМОДЕРНА АНГЛИЯ: УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЛОНДОН (КР.XVI-СР.XVII  ВЕК)

Д-р Костадин Иванов. ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА НА ЦАР БОРИС III НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА НА ЦАР БОРИС III НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

МЕЛИСА ФАЙНБЪРГ: ДЕПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МЕЛИСА ФАЙНБЪРГ:

ДЕПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Димитър Ницов. ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX ВЕК

ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX  ВЕК

Цветозар Йотов. ПРОБЛЕМНИ МЕСТА В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

ПРОБЛЕМНИ МЕСТА

В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

 

Силвия Аризанова. СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

Димитър Григоров. ИСТОРИЯТА СЪС СЕМЕЙСТВО АЛКАЛАЙ В ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

ИСТОРИЯТА СЪС СЕМЕЙСТВО АЛКАЛАЙ В ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

 

Стоян Стоянов. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС В БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД 1963 Г.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС В БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД 1963 Г.


Разпространи съдържание