Георги Бурнаски. ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)

ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)[1]

The Times Supplement on Bulgaria, January 27, 1925

Tito Speaks. The United Slav Committee. London, 1944


Разпространи съдържание