Заповед на Пленническо-работническата инспекция при Министерството на войната до началниците на дивизионните области за застрелванато на сръбски военнопленници „във време на бягство“, 27 юли 1918 г.

Строго поверително.

Тв. бързо.

Министерство

на

В О Й Н А Т А

 

Пленническо-Работническа

Инспекция

 

1075

27 Юлий 1918 год.

ст. София

ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА

ДИВИЗИОННИТЕ ОБЛАСТИ:

В София, Пловдив, Сливен, Шумен,

Русе, Вратца, Дубница, Стара-Загора,,

Заповед на Главната квартира за категориите мъжко население от завзетите сръбски земи, които подлежат на интерниране във вътрешността на Царство България, 19 декември 1915 г.

Ниш – Началнику Моравската областна военна инспекция         

Скопие – Началнику Македонската областна военна инспекция

………. Командующия I и II армии

София – Министерството на Войната

София – Комендантското управление


Разпространи съдържание