Окървавена младежка демонстрация в Атина, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 3.

Писмо от началника на Консулското отделение на МВРИ до Българската легация в Берн относно регламентацията на вноса и търговията с опиум, 1923 г.

Писмо от началника на Консулското отделение на МВРИ до Българската легация в Берн относно регламентацията на вноса и търговията с опиум, 2 февруари 1923 г.

 

Консулско [отделение].

11982

II 923

Кюрдите отстояват своите права, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 3.

Богдан Филов за убийството на 12 младежи край Кавадарци, заподозрени като ятаци на нелегални, 1943 г.

Богдан Филов за убийството на 12 младежи край Кавадарци, заподозрени като ятаци на нелегални, 9 юли 1943 г.

 

 

 

Военен преврат в Сирия, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 1-4.

Отчетната среща на Софийския градски народен съвет завърши, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 1.

Тафраджийски, Ив. 20 години от героичната смърт на д-р Йосиф Иванов, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 3.

Сирия. Справка, 1963 г.

Източник: Работническо дело, год. XXXVII, бр. 68, 09.03.1963, с. 4

Богдан Филов относно акцията на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи, 1943 г.

 

Богдан Филов относно акцията на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи, 19 март 1943 г.

 

 

Най-голямата блокада в историята, 1945 г.

Източник: Изгрев, год. I, бр. 246, 26.07.1945, с. 4.


Разпространи съдържание