Мустафа Кемал Ататюрк, илюстрация, 1942 г.

Източник: Щабс-кап. Копейкин. Англия и Турция (Спомени от близкото минало). 55. - Слово, бр. 5936, Год. ХХ, 2 май 1942, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Сингапурската крепост, 1942 г.

Източник: Слово, бр. 8567, Год. ХХI, 6 февруари 1942, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Спасов, П. Остров Питкерн, 1926 г.

Източник: Трезвеност, Год. VIII, кн. 9, 10, 1926, с. 150-152

Благодарности: Ж. Велев

Декларация на българското правителство по повод намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи, 1918 г.

Декларация на българското правителство пред румънското правителство в Яш относно намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи

 

Фокшани, 10 януари 1918 г.

 

Нови жилищни сгради, Риека, 1957 г.

Източник: Nove stambene zgrade. - RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 9].

Площад „Народен“, Риека, 1957 г.

Източник: Narodni trg. - RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 2].

Маршал Тито в Риека, 50-те години на ХХ в.

Източник: RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 1].

Договор между представителите на Централните сили и Румъния относно завръщането на отвлечените добруджански жители по домовете им, 10 януари 1918 г.

Договор между представителите на Централните сили и Румъния относно завръщането на отвлечените добруджански жители по домовете им

 

Фокшани, 28 декември 1917 г./10 януари 1918 г.

 

Деца разглеждат играчки, произведени в София, 50-те години на ХХ в.

Източник: Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от актива на Софийската местна промишленост, 1961 г.

Британска карикатура, омаскаряваща кипърския президент архиепископ Макариос, 1964 г.

Източник: Cyprus: The Island of Sustained Crises. Vol. 1 (15 May 1963 - 13 March 1964). Gazioğlu, A. C. and M. A. Demirer (Eds.). Nicosia, 1999, p. 55.


Разпространи съдържание