Таен рапорт № 7611 от Щаба на Моравската военно инспекционна област до Щаба на Действащата армия за появата на сръбски чети в областта, Ниш, 9 декември 1916 г.

 

 

 

ЩАБ

на

МОРАВСКАТА ВОЕННО

ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

ОТДЕЛЕНИЕ…..

7611

9 Декемврий 1916 г.

ГР. НИШ

 

 

Р А П О Р Т.

 

 

На № 11346.

 

Наредба от коменданта на Пиротския комитетски отряд войводата Иван Радович за организиране на борбата срещу българската администрация в района на комендантството, 21 февруари 1917 г.

Наредба от коменданта на Пиротския комитетски отряд войводата Иван Радович за организиране на борбата срещу българската администрация в района на комендантството

 

21 февруари 1917 г.

 

 

Окръжно № 207 от Видинския митрополит Неофит до свещениците, командировани в Моравската и Тимошката църковна област Видин, 27 януари 1916 г.

Окръжно № 207 от Видинския митрополит Неофит до свещениците, командировани в Моравската и Тимошката църковна област

Видин, 27 януари 1916 г.

 

 

 

Справка за младежките увеселения на танцовата площадка в Парка на Свободата, дискотеката в ж.к. „Младост“ и бара в Студентското градче – Ленински район, 10 юли 1976 г.

[115 л.]

СПРАВКА

ОТНОСНО: Младежките увеселения, про-

веждани на танцовата площадка в Пар-

ка на Свободата, дискотеката в ж.к.

 „Младост“ и бара в Студентското град-

Справка за изписани лозунги на територията на I и V районни управления на МВР в София, 1974 г.

[96 л.]

Секретно!

Екз. единствен

 

СПРАВКА

ОТНОСНО: изписани лозунги

на територията на I и V районни у-ния,

МВР в Столицата

           

Българският учител в с. Сувойница, Сурдулишко, Пеню Ганев за националното самосъзнание на местното население, 24 ноември 1941 г.

Българският учител в с. Сувойница, Сурдулишко, Пеню Ганев за националното самосъзнание на местното население, 24 ноември 1941 г.

 

24.ХI.1941 год., неделя

 

Време облачно, кишавно. Намирам се в с. Сувойница, околия Сурдулишка, в областта на така наречените „Моравски българи“.

Поздравителен адрес на Софийския университет „Кл. Охридски“ до Тодор Живков по случай неговата 70-годишнина, София, 7 септември 1981 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА СОФИЙСКИЯ

УНИВЕРСИТЕТ „КЛ. ОХРИДСКИ“

 

СКЪПИ ДРУГАРЮ ЖИВКОВ,

 

         Преподавателите и студентите от Софийския университет „Климент Охридски“ от все сърце и душа Ви поздравяват по случай Вашата 70-годишнина.

Докладна записка за ролята на Т. Александров и Ал. Протогеров при управлението на Македония, София, 13 май 1916 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИНСПЕКТОРА НА ПОЛИЦИЯТА Л. [Неделчо - бел. ред] СВИНАРОВ ЛИЧНО ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ ЗА РОЛЯТА НА Т. АЛЕКСАНДРОВ И АЛ. ПРОТОГЕРОВ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА МАКЕДОНИЯ

София, 13 май 1916 г.

Господине Министре,

Войнишка картичка със снежни мечки, Първа световна война, 1918 г.

 

Войнишка картичка (лице и гръб), представяща традицията да се правят снежни мечки, Първа световна война, 1 март 1918 г.

Източник: Лична колекция


Разпространи съдържание