Указ № 56 за стопанската дейност, 13.01.1989 г.

 ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на основание чл. 94, точка 2, ал. 1 и 2 от Конституцията на Народна република България издава следния

 

УКАЗ № 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Дневник (стенографски) на ІV обикновено Народно Събрание (Втора извънредна сесия), 1885

Дневници на Четвъртото Обикновенно Народно събрание (Втора извънредна сессия). Отворено на 28 Май. – Закрито на 5 Юний 1885 година. Стенографически протоколи: Книга І. (Заседание І. до VІ. – Отъ 28 Май до 5 Юний 1885 година). Държавна печатница София. 1885 

 

САНДЪЦИТЕ

САНДЪЦИТЕ

Българският портал за стара техника.

Пътепис (Прев. от османотур., състав., ред. Страшимир Димитров). С., 1972

Благодарности: Александър Антонов (1953-2015).

Източник: Дигитализационен център на Исторически факултет.

Иналджък, Х. Османската империя: Класическият период 1300-1600. С., 2002

Благодарности: Александър Антонов (1953-2015).

Източник: Дигитализационен център на Исторически факултет.


Разпространи съдържание