Димитър Ницов. ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX ВЕК

ИСТОРИЯТА НА МАНАСТИРСКОТО СТОПАНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XIX В. В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ XX  ВЕК

Цветозар Йотов. ПРОБЛЕМНИ МЕСТА В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

ПРОБЛЕМНИ МЕСТА

В ДВЕТЕ ВОДЕЩИ ТЕОРИИ ЗА ВЛАШКИЯ ЕТНОГЕНЕЗИС

 

Силвия Аризанова. СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

Димитър Григоров. ИСТОРИЯТА СЪС СЕМЕЙСТВО АЛКАЛАЙ В ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

ИСТОРИЯТА СЪС СЕМЕЙСТВО АЛКАЛАЙ В ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

 

Стоян Стоянов. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС В БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД 1963 Г.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС В БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД 1963 Г.

Между Белград и София - статия от 1964 г.

 

 

Източник: Македонска трибуна, 16 април 1964 год., бр. 1928, с. 1-2

Анастас Иширков за морските бани във Варна, 1904 г.

[…]

            Но нека характеризирам по-подробно някои части от града.

            […]

ЕОС


Разпространи съдържание