Both, E. Analiza primului opiu recoltat în România. Romaniaban gyujtott elso opium vizsgalata. [S. l.], 1924

Забележка: Both, E. Analiza primului opiu recoltat în România [Анализ на първия опиум, отгледан в Румъния]. Romaniaban gyujtott elso opium vizsgalata. [S. l.], 1924. Extras din: Revista Farmaciei = Gyogyszereszi Folyoirat, 1924, nr. 7.

Източник:BCUB,Botanica

Bulgaria, schită cu nucleele comuniste şi numărul membrilor descoperiţi în cursul anilor 1933-1934

Забележка: България, скица с комунистическите ядки и броя на партийните членове, разкрити в периода 1933-1934 г. Скицата (картата)е част от голямо изследване на Специалната служба за информация към румънското правителство, наречено „Комунизмът в България“ (Communismul în Bulgaria).

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя Т. 3. Арнаудов, Хр. (изд.). Цариград, 1878

Източник: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Wolfe, T. Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, 1970

Румыния, промышленность, 1980 г.

Китай и Япония, 1844 г.

София, 1879 г. Центърът на София, 1935 г.

Източник: Енциклопедия София. Encyclopedia Sofia. С., 2017, с. 19


Разпространи съдържание