Северен Епир, [1914 г. ?]

Карта на Северен Епир с границите на османските вилаети и кази и вписана карта, отразяваща границите в тази част на Балканите през 1914 г. [?]. 

Оригинално име на картата: Carte de L'Epire du Nord. 

Издател: H. Pidot, Cartographie, 4, Rue de Jessaint, Paris, 18éme

Катеричка на софийски балкон, 1986

Оригиналното сканирано изображение с размери над 10 МB се намира в DROPBOX

Израелският външен министър Габи Ашкенази споменава накратко историята на баща си, пловдивски евреин, в интервю за ТАСС, 18.03.2021 г.

- А вашият баща е преселник от България?

- Баща ми е роден в България, в Пловдив. Предполагам, че не знаете, но той на два пъти има късмет: спасен е от български евреин, а после Червената армия освобождава България. Това е потресаваща история, той винаги ми разказваше за тези неща.“ 

Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye, September 10, 1919

Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint Germain-en-Laye, September 10, 1919. London, 1919. - In: Treaty Series. 1919. No. 17.


Разпространи съдържание