Из Преписка с МЗДИ, МФ и др. по рекламацията на сръбския поданик Илия Милитич, търговец в Белград за конфискувания му опиум в гр. Скопие по време на войната, 1915-1916 г. 1922 г.

Служебен – Превод от сръбски

До БЪЛГАРСКАТА

ЛЕГАЦИЯ.

В Белград

 

През 1915 година в град Скопие имах склад в магазина на г-н Самуел Асиел, търговец от Скопие, понеже по него време, аз търгувах там с афион. Афиона съм купувал чрез мои довереници и агенти в околността на Велес, гдето и се произвежда.

EGYPT.

 

Turkey. - The Times, December 13, 1892, p. 5

 

Гласът на Америка, рекламна дипляна, 1978 г.

Източник: Личен архив

[Турция] Экономическая карта, 1973 г.

Източник: Турция. ГУГК, Москва, 1973

[Турция] Экономическая карта, 1978 г.

Източник: Турция, справочная карта, Масштаб 1:2 000 000, ГУГК, Москва, 1978

ДФС „ЛОКОМОТИВ“ София, календарче, лице/гръб,1990 г.

Източник: Лична колекция

Едуардо Мартин де Посуело. Хулио Паленсия: Забравеният герой, 2010 г.

Хулио Паленсия: Забравеният герой

Автор: Едуардо Мартин де Посуело

03/01/2010

 


Разпространи съдържание