САНДЪЦИТЕ

САНДЪЦИТЕ

Българският портал за стара техника.

Пътепис (Прев. от османотур., състав., ред. Страшимир Димитров). С., 1972

Благодарности: Александър Антонов (1953-2015).

Източник: Дигитализационен център на Исторически факултет.

Иналджък, Х. Османската империя: Класическият период 1300-1600. С., 2002

Благодарности: Александър Антонов (1953-2015).

Източник: Дигитализационен център на Исторически факултет.

„Олимпиада - 84“: Целта отново е висока, 1984 г.

Източник: Работническо дело, год. LVIII, бр. 126, 5 май 1984, с. 6

Епохата живее с неговите идеи, 1984 г.

Източник: 166 години от рождението на Карл Маркс: Епохата живее с неговите идеи: В Трир - без пътеводител. - Радослав Велев (Кор. на „Работническо дело“). Трир - Бон. Работническо дело, год. LVIII, бр. 126, 5 май 1984, с. 1, 3

Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. С., 1910

Благодарности: В. Рачева


Разпространи съдържание