ИСТОРИЯ НА СВЕТА

ИСТОРИЯ НА СВЕТА

Ценен научен сайт, в който се помещава и списание ВРЕМЕНА, чието съдържание е на свободен достъп.

Белоконски, И. 10 години „Mensa Academica“, 1946 г.

Източник: Студентска трибуна, година II, 21.XI.1946, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Военна манерка, Елбасан, 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Електрическа крушка с образа на Георги Димитров [1981 г.?]

 

Благодарности: Ж. Велев

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г.

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г. - STUDIA CLASSICA SERDICENSIA. Том VI. 20 години специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сборник статии от юбилейна научна конференция. Вунчев, Б. (съст.). С., 2014, с. 191-220. 

VOLUME 2: WARS, DIVISIONS, INTEGRATION (1990-2008). Series Editor: Prof. Christina Koulouri. Thessaloniki 2016

Благодарности: доц. д-р Алексей Кальонски

Източник: CDRSEE

VOLUME 1: THE COLD WAR (1944-1990). Series Editor: Prof. Christina Koulouri. Thessaloniki 2016

Благодарности: доц. д-р Алексей Кальонски

Източник: CDRSEE

Исторически студии: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). С., 2003.

Исторически студии 5: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). ИФ-94, С., 2003.

Благодарности: В. Рачева


Разпространи съдържание