Писмо от Предприятие „Билкокооп“ до Министерство на земеделието с информация за курс за ръководители за обрязване на маковите главици и събирането на опиума, 7 май 1955 г.

 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БИЛКОКООП“               до М-во на земеделието

„ИЗКУПУВАНЕ“                                          отдел „Технически култури“

 

Покана за публикация в брой на списание „Анамнеза”

 

Каним специалисти по история, етнология и археология, които се интересуват от темата „Поселищна история” да участват със свои статии и рецензии в нов брой на списанието, който ще излезе през 2019 г.

Съединяване на победоносните български и унгарски войски при Кладово, на 27 октомври 1915 г.

 

Забележка: Унгарска пощенска картичка, лице/гръб, изпратена на 15.8 (?) 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Гочев, Г. Бюро „Д-р Делиус“. С., 1969

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

 

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ, съответно под номер 1332, стр. 135 и номер 35, стр. 4. Вж. списъка тук.

ФОТО-АРХИВ ТОДОР СЛАВЧЕВ

 

Телевизионната кула в строеж, София, 1959 г.

Източник: София, бр. 4, 1959

Корица на брой от списание „София“, 1980 г.

Забележка: корица/ лице

Източник: София, бр. 3, 1980

Тодор Живков на среща с ръководителя на ЦК на СК на Социалистическа република Сърбия Марко Никезич

Забележка:

От дясно: Тодор Живков, Живко Живков, Димитър Попов и др. От ляво: Марко Никезич (най-близък план) и Дража Маркович (третия от сръбска страна, застанал срещу Димитър Попов от българска страна) и др.

Къщата на Стоянович, бул. „Патриарх Евтимий“, София, 30-те години на ХХ в.

Забележка: Пощенска картичка, лице

 


Разпространи съдържание