Картичка със строежа на ВЕЦ Кокаляне [вероятно?], 50-те години на ХХ в.

 

Забележка: лице/ гръб, б.г.

Благодарности: Ж. Велев.

IV рота, XXIX пехотен полк, Ямбол, 1940 г.

 

Забележка: Картичка, лице/гръб; на гърба е отбелязно името на Нено Рашков, с. Геня [Габровско].

Сталин, изтъкано изображение, Китай

​Забележка: Лице

Благодарности: Ж. Велев

Поздравителна картичка за Великден, 10 април 1917 г.

 

Забележка: Пощенска картичка с поздравления за Великден от фронта, 10 април 1917 г. Лице/гръб.

Благодарности: Ж. Велев.

Справка относно: приключване на сигнала в обща полицейска папка №6523, 1953 г.

 

Строго-поверително!

УТВЪРЖДАВАМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ II-ри ДС

[подпис]

/подполк. Г. Костов/

23.IX.1953 год.

София

MOLL COLLECTION

 MOLL COLLECTION

Чешка колекция карти. Акцентът е върху Хабсбургската монархия.

IN MEMORIAM Почина Бърнард Люис - един от най-влиятелните съвременни ориенталисти

Големият американски историк от еврейски произход Бърнард Люис почина в събота в Ню Джърси на 101-годишна възраст.

 

Програма за научна конференция, посветена на европейската интеграция на Балканите, Софийски университет, 15-17 май 2018 г.

THE BALKANS IN THE EUROPEAN INTEGRATION – PAST, PRESENT, FUTURE

15 – 17 MAY 2018 Sofia University St. Kliment Ohridski

 

Атлас по българска история. С., 1963

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.


Разпространи съдържание