Змаев мост, Любляна, 1923 г.

 

Забележка: Оцветена пощенска картичка, лице/гръб.

Разстрел на германски комунист, Мюнхен, 1919 г.

Източник: PINTEREST

Юнаров, Ц. Под сянката на сабята: Разкази за един ботев четник. С., 1993

Благодарности: О. Васева

Бойци на революцията от село Локорско. Несторов, Хр. (съст., ред.). С., 1970

Благодарности: О. Васева

Башикаров, Г. Кискиновата (Първа средногорска) чета: Спомени. С., 1964

Благодарности: П. Добрев

Кавала, 1941 г.

Източник: Весела дружина, бр. 35, год. VIII, 6.V.1941, с. 8

Благодарности: Ж. Велев

Private Housing Typifies Bulgarian Attitudes, 1963

Източник: Robert H. Estabrook. Private Housing Typifies Bulgarian Attitudes. - The Washington Post, Times Herald (1959-1973), Nov 8, 1963, pg. A14

Загреб, 1939 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб.

Македонско поле, 1918 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб, датирана 1 август 1918 г.


Разпространи съдържание