ЛОВЕЧ. Завод „Балкан“ - автомобилна поточна линия, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

Кемал Ататюрк в София

Източник: Мъдров, Х. Кемал Ататюрк в София. - София, кн. 1, 1984, с. 39

Автобус на „Балкантурист“ в Лайпциг, ГДР

 

Забележка: Автобус на „Балкантурист“ в Лайпциг, ГДР. Фотография, лице/гръб, б.г.

Благодарности:Ж. Велев

Новият брой на Godišnjak za društvenu istoriju - Online god. XXIII, sveska 3, Beograd, 2016

Godišnjak za društvenu istoriju - Online »

THE SAMURAI ARCHIVES

THE SAMURAI ARCHIVES

Историческа енциклопедия, посветена на самураите.

Окръжно писмо от Григор Начович за приемането от Народното събрание на Закона за обработване на мака и за добиване на афион, 1883 г.

Министерство на финансите   

Спешно окръжно

Отделение II    

до Окръжните управители

 

N 4418
3 март 1883
г. София

 

Владо Тричков, 1945 г.

Източник: Работническо дело, год. XVII, бр. 17, 6 окт. 1944 г., с. 4


Разпространи съдържание