Велика България, 1941 г.

Източник: Весела дружина, бр. 35, год. VIII, 6.V.1941, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Удостоверение за чист арийски произход, Русе, 1942 г.

Благодарности: Ж. Велев

КОЗЛОДУЙ. Атомната електроцентрала „Козлодуй“, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

ДЕВНЯ. Промишленият комплекс, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

ЛОВЕЧ. Завод „Балкан“ - автомобилна поточна линия, 1976 г.

 

Лице/гръб. Оригинални рамери 15,6х15,6см.

Кемал Ататюрк в София

Източник: Мъдров, Х. Кемал Ататюрк в София. - София, кн. 1, 1984, с. 39

Автобус на „Балкантурист“ в Лайпциг, ГДР

 

Забележка: Автобус на „Балкантурист“ в Лайпциг, ГДР. Фотография, лице/гръб, б.г.

Благодарности:Ж. Велев


Разпространи съдържание