България през Първата световна война, промени в границите, териториални искания, 1915-1919 г.

Източник: Avramoski, Ž. Ratni ciljevi Bugarske i Centralne sile 1914-1918. Beograd, 1985.

Забележка: Натисни за достъп до по-качествено изображение.

Антивоенна картичка, 1918 г.

 

Американска картичка, изпратена по случай Коледа, 1957 г.

 

Забележка: лице/ гръб.

Благодарности: Ж. Велев.

Картичка със строежа на ВЕЦ Кокаляне [вероятно?], 50-те години на ХХ в.

 

Забележка: лице/ гръб, б.г.

Благодарности: Ж. Велев.

IV рота, XXIX пехотен полк, Ямбол, 1940 г.

 

Забележка: Картичка, лице/гръб; на гърба е отбелязно името на Нено Рашков, с. Геня [Габровско].

Сталин, изтъкано изображение, Китай

​Забележка: Лице

Благодарности: Ж. Велев

Поздравителна картичка за Великден, 10 април 1917 г.

 

Забележка: Пощенска картичка с поздравления за Великден от фронта, 10 април 1917 г. Лице/гръб.

Благодарности: Ж. Велев.

Справка относно: приключване на сигнала в обща полицейска папка №6523, 1953 г.

 

Строго-поверително!

УТВЪРЖДАВАМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ II-ри ДС

[подпис]

/подполк. Г. Костов/

23.IX.1953 год.

София


Разпространи съдържание