Епохата живее с неговите идеи, 1984 г.

Източник: 166 години от рождението на Карл Маркс: Епохата живее с неговите идеи: В Трир - без пътеводител. - Радослав Велев (Кор. на „Работническо дело“). Трир - Бон. Работническо дело, год. LVIII, бр. 126, 5 май 1984, с. 1, 3

Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. С., 1910

Благодарности: В. Рачева

Снегаров, И. Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи. С., 1937

Благодарности: В. Рачева

Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762-1962). Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от История славянобългарска. С., 1962

Забележка: липсват стр. 97-126

Благодарности: В. Рачева

Варна, пързалката, 1958 г.

 

Скопие, селско хоро в Скопска Черна гора, 1940 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб.

Публична екзекуция [вероятно преди 1941 г.]

 

Етикет върху кутия с фигурки от серията „Ататюрк и приятели“, 2014 г.

Забележка: Комплектът с фигурки е закупен в Истанбул през септември 2014 г. 

Източник: Лична колекция

Портрет за спомен, 1896 г.

 

Забележка: Фотография, лице/гръб.

Източник: Лична колекция


Разпространи съдържание