Bulgaria, schită cu nucleele comuniste şi numărul membrilor descoperiţi în cursul anilor 1933-1934

Забележка: България, скица с комунистическите ядки и броя на партийните членове, разкрити в периода 1933-1934 г. Скицата (картата)е част от голямо изследване на Специалната служба за информация към румънското правителство, наречено „Комунизмът в България“ (Communismul în Bulgaria).

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя Т. 3. Арнаудов, Хр. (изд.). Цариград, 1878

Източник: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Wolfe, T. Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, 1970

Румыния, промышленность, 1980 г.

Китай и Япония, 1844 г.

София, 1879 г. Центърът на София, 1935 г.

Източник: Енциклопедия София. Encyclopedia Sofia. С., 2017, с. 19

Указ № 56 за стопанската дейност, 13.01.1989 г.

 ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на основание чл. 94, точка 2, ал. 1 и 2 от Конституцията на Народна република България издава следния

 

УКАЗ № 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


Разпространи съдържание