От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА

 От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2014, 117 с. 

 

Съдържание:

 

АЛБАНСКА ИСТОРИЯ

АЛБАНСКА ИСТОРИЯ

Текстове и документи за историята на Албания.

Работническо дело, год. XLI, бр. 302, неделя, 29 окт. 1967 г.

 Работническо дело, год. XLI, бр. 302, неделя, 29 окт. 1967 г.

Благодарности към Жарко Велев и екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.


Разпространи съдържание