Албания '79: Където Сталин все още се харесва

RUSSIAN HISTORY BLOG

RUSSIAN HISTORY BLOG

Един експеримент по дигитална руска история.

АНДРИЧЕВ ИНСТИТУТ

АНДРИЧЕВ ИНСТИТУТ

Институтът на Емир Костурица във Вишеград. Има сериозен Исторически отдел. Списанието на Историческия отдел е достъпно на сайта на Андричевия институт.

ЛЕВ ГУМИЛЬОВ

ЛЕВ ГУМИЛЬОВ

Всички книги на големия руски историк.

ПИЕР БУРДИЙО

ПИЕР БУРДИЙО

Сайт, посветен на френския учен с множество негови произведения в руски превод.

СТАРО РУСЕ


Разпространи съдържание