Работническо дело, год. XLI, бр. 302, неделя, 29 окт. 1967 г.

 Работническо дело, год. XLI, бр. 302, неделя, 29 окт. 1967 г.

Благодарности към Жарко Велев и екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Нова мисъл, кн. 7-8, 1932 г.

Човек от народа, 1981 г.


Разпространи съдържание