Стихове от Камило Морган, посветени на княз Фердинанд в знак на вярност и почит по случай именния ден на 30-ти май 1888 г. (1888 г.)

 

 

 

От изток и от запад, от север и от юг

на тълпи се стичат българите

в столицата, за да отпразнуват именния ден

на своя княз.

И млади и стари го

акламират с ликуващи сърца

него, който донесе на страната щастие

Наредба на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост за въвеждане на всеобща трудова повинност в България, 19 юли 1918 г.

 

НАРЕДБА

за използуване безработните и налични работни човешки сили в България

 

Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид

 

КОНВЕНЦИЯ

за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид[1]

 

Заключителна част от доклада на анонимен български разузнавач за обстановката във Вардарска Македония, 15 октомври 1946 г.

[…]

До тук, което съм описал в рапорта ми съм се постарал да го дам най подробно; онова, което съм чул в разговор с хора и което съм видял със собствените си очи.

Материал за изказвания на траурните събрания в ЮНА (1980 г.)

 
Сблъскваме се с жестоката и горчива истина: умря другаря Тито, първият човек на нашата революция, първи войник на въоръжените ни сили, творец на съвременната история на югославските народи и народности, архитект на братството и единството, творец на концепцията за ОН (Общонародна отбрана), държавник съ


Разпространи съдържание