АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 1

АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 1, ISSN 1312-9295

 

ВЪПРОСЪТ ЗА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ТРОНА В ТЪРНОВО КАТО ФАКТОР ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ВИДИНСКОТО ЦАРСТВО НА ЦАР ИВАН СРАЦИМИР          Христин Лалев

 

ОСМАНСКОТО НАШЕСТВИЕ И ПАДАНЕТО НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КНИЖНИНА И РАННОВЪЗРОЖДЕНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

Рангел Младенов

 

ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ДАМЯН ВЕЛЧЕВ И ДР. ПРЕЗ 1935–1936 Г.                         

Силвио Томов

„СКОРО ЩЕ ТЕ ОЧИСТИМ”: ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВ ПОД ПРИЦЕЛА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ                         

Кристиян Ковачев

ИСТИНА, КОЯТО НЕ МОГА ДА КАЖА НА НИКОГО                         

Спомени на Христо Петков, кмет на село Гиген в периода 1942–1944 г., репресиран от комунистическата власт и реабилитиран напълно след 1989 г.

Подготвил за публикуване и бележки: Йордан Тодоров – внук на Петко, който е един от братята на Христо Петков