АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 2

АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 2, ISSN 1312-9295

 

ОТ „НАРОДНА“ КЪМ „ДЪРЖАВНА“ ИСТОРИЯ                                                    

Тодор Попнеделев

ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ?                        Десислава Владимирова

ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ В УЧЕНИЕТО НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН СИМАВИ     

Яна Георгакиева

УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1991 Г.

Никола Шиндаров