АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 4

АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 4, ISSN 1312-9295

ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР – НОЕМВРИ 2020 г. СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ И ЕТНОЛОГИЯ

 

БЪЛГАРИЯ И ИРАН: ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ                                             

Ангел Орбецов

СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВОЕННАТА ДИКТАТУРА В БРАЗИЛИЯ

Кремена Диаш

DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB – КОМУНИЗМЪТ КАТО РЕАЛНА ИЛИ ИМАГИНЕРНА ЗАПЛАХА ЗА САЩ ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК                

Магдалена Властанова

„СОЛИДАРНОСТ“ В БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1980-1981)              Стоян Стоянов

ТУРГУТ ЙОЗАЛ – РЕФОРМАТОРЪТ НА ТУРСКАТА ИКОНОМИКА                    Петя Павлова

АСПЕКТИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ (1989-1990)

Никола Шиндаров

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ И ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (8.XI.1991-30.XII.1992)                                     

Красимира Тодорова

ОБЩЕСТВО „ОРЛОВИЯТ КРЪГ“ – БЪЛГАРСКИЯТ ОТГОВОР НА ФЕНОМЕНА „ИНДИАНСКИ“ ГРУПИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ                                              Любомир Г. Кюмюрджиев

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КООРДИНАЦИОННИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ  (2016-2020)

Калоян Ангелов

ФИГУРАТА НА ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

Кристиян Г. Георгиев