Закон за анархистите и престъпниците против държавната и обществената собственост, 1907 г.