„Чий е Ботев?“

„Чий е Ботев?“ – уводна статия от в. „Български фашист“ по повод годишнината от смъртта на поета

 

6 юни 1929 г.

 

            Преди петдесет и три години, след кървав бой за свободата на българина роб, падна убит великият български поет-бунтовник Христо Ботев.

            Падна той убит за правда и свобода и тълпи се днес народът на лобното му място, за да подчертае, че „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира – него жалеят земя и небо, звяр и природа…“.

            Ботевият велик и неспокоен дух, докато се осъществят идеалите му, вечно ще витае над българското отечество и ще вдъхновява българските поколения в борбата за светли бъднини!

            Чий е Ботев?

            Този въпрос вече десетки години се задава.

            За Ботев спорят националисти и социалисти-интернационалисти. И едните, и другите не без основание го обявяват за свой.

            Ботев беше националист, защото работи и загина за българската свобода; той беше и интернационалист, защото милееше за свободата и благото на всички народи, но той чувствуваше че само чрез чистия национализъм, не чрез жертване на нацията, а чрез нейното издигане, чрез нейното благоденствие и чрез признаване на свободата и равноправието на всички народи ще се постигне международната солидарност.

            Ботев прочее не беше нито на националистите, нито на социалистите, а те са отчасти негови – отчасти, защото го разбраха по на половина.

            Ботев беше преди всичко на България – той беше геният на българския род.

            Ботев беше българският Мацини.

            Ботев беше предтеча на българския фашизъм, защото той пръв възвести и умря за неговите принципи: международна солидарност и общочовешко благоденствие чрез национална свобода и национален възход; национална свобода и национален възход чрез дълг, меч, себежертване за националното благо, труд, социална правда и народно добруване.

            Ботев следователно не е и наш – на българските фашисти, а ние сме негови.

            Той и Левски са нашите първоучители.

 

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг“, 2009, 183-184.