Описание на кухните в някои софийски гостилници и хотели, началото на ХХ в.

За да може да се приготви чиста храна, както и да се запази здравето на работниците и работничките-готвачи, требва кухните да бъдат достатъчно удобни и хигиенични. Каквито са кухните в София, не е възможно да се приготви добра храна, нито да се запази работническото здраве. Колко пъти е обръщано внимание внимание на санитарната власт, която е уж длъжна да бди за хигиената в кухните! Но тая власт си прави оглушки.

[...]

Ние сме в недоумение с коя кухня да започнем!

Кухнята на хотел „Национал“ е същински долап с широчина един метър и половина и височина – два метра. Няма никакви специални прозорци, няма никаква вентилация за пречистване на въздуха. Миенето на съдовете става в самата кухня. Липсва всяка светлина, и по тая причина цял ден при работа гори газова ламба и не е възможно да се пази каквато и да била чистота. През кухнята се минава за захода.

Кухнята в гостилница „Богров“ не е собствено кухня, а някаква гробница. Липсва светлина и затова гори газова ламба. Миенето на съдовете става става на същото място. Никаква чистота е немислима, защото при тия условия каква чистота може да се пази?

 

Източник: в-к „Келнерски глас“.