Резолюции на смесената българо-югославска комисия, изработила Нишката спогодба, в. Политика, бр. 5405, 12 май 1923 г.