Информация от белградския вестник „Политика“ за кръщаване на дете от крал Александър Караджорджевич в Черна Гора (1929 г.)

 

Кралят кръщава [кумува - бел. пр.] в Черна Гора

Подгорица, 26 януари

            Г-н Ристо Божович има девет сина. Когато родила деветия син, жена му се решила да помоли Н. В. Краля да стане кръстник [кум]. Н. В. Кралят благоволи да се отзове на молбата и определи за свой застъпник полковник г-н Блаж Джуканович.

            На кръщането свещенодейства протоиерей г-н Д. Петрович. На детето бе дадено името Александър. Това бе първото кумуване на Н. В. Краля в Черна Гора.

            След кръщането в къщата на г-н Божович бе приготвена почерпка, на която много наздравици се вдигнаха за Н.В. Краля, Кралското семейство и домакина.

 

[Текст под снимката: Ристо Божович със своето семейство]

 

Превод: Димитър Григоров

 

Източник: Политика, Уторак 29 јануар 1929, бр. 7452, год. ХХVI, с. 3