Пожелание на гражданите на Пирот към Йосип Броз Тито по повод 85-ия му рожденден (1977 г.)

 

Скъпи другарю Тито!

            Присъединявайки се към милионите трудови хора и граждани от всички краища на нашата страна, по повод на Твоя осемдесет и пети рожден ден ти изпращаме най-сърдечни поздрави и искрени пожелания да си ни жив и здрав и още дълго да ни бъдеш вожд и учител.

            Ти, другарю Тито, в най-тежките дни за цялото прогресивно човечество, когато злодейската фашистка армада пороби половината земно кълбо, имаше смелостта и силата да поведеш нашите народи и народности в решителен бой, който беше дълъг и кървав, но накрая се увенча със слава и победа.

            Предизвикателствата бяха не по-малки, когато ти поведе нашите народи и народности по пътя на независимо строителство на социалистическото самоуправляващо се общество извън догмите и клишетата.

            Тази година се навършват четири десетилетия, откакто ти застана начело на Югославската комунистическа партия. В това съдбоносно за нашата история време извоювахме истинска национална свобода и независимост, сътворихме братско и равноправно общество за всички наши народи и народности, укрепихме властта на работническата класа и смело вървим по пътя на изграждането на социалистическо самоуправленско общество.

            Под Твоето ръководство се превърнахме в признат фактор на мира, борбата за независимост, равноправие и равноправни взаимоотношения в комунистическото и работническото движение. Необвързана Югославия се превърна във вдъхновител и активен инициатор за освободителните, антиколониални и революционни движения и в непресъхващ извор на вдъхновение за социалистическо преобразуване на света.

            Събрани на величествен митинг, ние изразяваме своята готовност, както и досега, непоколебимо и последователно в нашата политическа и цялостна активност да претворяваме Твоята мисъл, въплътена в документите на Десетия конгрес на СЮК, Устава и Закона за сдружения труд.

            27 март 1977 година.

ТРУДОВИТЕ ХОРА, ГРАЖДАНИТЕ, МЛАДЕЖТА И ПИОНЕРИТЕ ОТ ОБЩИНА ПИРОТ

 

Източник: Слобода, № 1297, 2 апр. 1977, с. 1.

 

Превод: Д. Григоров