Неразрешените въпроси на историята [Интервю на Марин Бодаков с известния румънски историк проф. Лучиан Боя]. - Култура, Брой 10 (2802), 13 март 2015