Мариан Гяурски, ТОТАЛИТАРНИЯТ СПОРТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИЗТОЧНА ЕВРОПА – ПОДХОДИ, МЕТОДИ И ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИОГРАФИЯ