АНАМНЕЗА, Год. V, 2010, кн. 1

 

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА V, БРОЙ 1 / 2010

СЪДЪРЖАНИЕ


ЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ


 МАРГИНАЛИЗАЦИЯТА НА „БИВШИТЕ“ – ЮГОСЛАВСКИЯТ СЛУЧАЙ

Христо Мишков НЕЖЕЛАНИЯТ СТАМБОЛОВ: СТАМБОЛОВ И СТАМБОЛОВИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ СРЕДАТА НА 50-ТЕ ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Стефан Дечев


ИСТОРИЯ НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ БОЛГАРСКИЕ, АВАРСКИЕ И ХАЗАРСКИЕ АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ ИМЕНА В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (К ВОПРОСУ О СКИФСКО-САРМАТСКОМ И АЛТАЙСКОМ НАСЛЕДСТВЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ)

Цветелин Степанов


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК КРИЗАТА В АЛБАНСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 1990 И ВЕНДЕТАТА

Люба Софрониева


ПОЛИТИКА


 БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЙНА СИСТЕМА ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - ЕВРОПЕЙСКИ БЕЛЕЗИ И МЕСТНИ ОСОБЕНОСТИ

Светослав Живков ПРОПАГАНДАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX В. ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Кирил Чуканов


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ WHAT IS IN BALKAN HISTORY? SPACES AND SCALES IN THE TRADITION OF SOUTHEAST-EUROPEAN STUDIES

Diana Mishkova


СЦЕНИ, ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ „МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ“


 ПРОФ. ЕРВИН ГРИМ ЗА РУСОФИЛСТВОТО И РУСОФОБСТВОТО В БЪЛГАРИЯ - КОМЕНТАР НА ФИЛОЛОГА И ИСТОРИКА

Галина Петкова, Дарина Григорова ИНДУСТРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО: ПЕРНИК КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО

Галина Бурлакова


ЕТНОЛОГИЯ


 КУКЕРИ И СУРВАКАРИ - ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ

Таня Бонева


ИКОНОМИКА


 СЪВЕТСКИЯТ ЧЕРВОНЕЦ (1922-24) И МОНЕТАРНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ (1944) И ЮГОСЛАВИЯ (1994)

Майкъл Паларе


РЕЦЕНЗИИ


 ЗА ЕДИН ДОМОРАСЪЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА СТОЯН НОВАКОВИЧ И ЙОВАН ЦВИИЧ

Георги Даскалов ТАТЯНА СЛАВОВА, ВЛАДЕТЕЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ.

Цветелин Степанов


НА ЗАЗОРЯВАНЕ


 КРАЯТ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ЧАУШЕСКУ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА И СЪДБАТА НА ЕДИН МАРГИНАЛЕН ОСТРОВ

Димитър Григоров