За авторите

Автори в броя:

 

 

Доц. д-р Венцислав Мучинов, Институт за изследване на населението и човека при БАН

 

Д-р Силвия Аризанова, СУ „Св. Климент Охридски“, главен редактор сп. „Анамнеза“

 

Виолина Трайчева, магистър в катедра „Археология?, СУ „Св. Климент Охридски“