Картичка със строежа на ВЕЦ Кокаляне [вероятно?], 50-те години на ХХ в.