АНАМНЕЗА, Год. XII, 2017, кн. 3

РОЛЯТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В БЪЛГАРИЯ 1918-1950 г.

Радослав Спасов

РЕЖИМЪТ НА „ЧЕРНИТЕ ПОЛКОВНИЦИ“ В ГЪРЦИЯ: ОТРАЖЕНИЕ ВЪВ ВЕСТНИК „РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО“ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРО - ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1967 - 1974)

Калояна Върбанова

РИМСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Глория Бакърджиева