АНАМНЕЗА, Год. XII, 2017, кн. 1

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В БРИТАНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ 1833-1860 г.

Радослав Спасов

ПОГЛЕД ВЪРХУ ОТРАЖЕНИЕТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Радослава Масларска

ЦИЦЕРОН КАТО ТЕОРЕТИК НА РИМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИМЕР ЗА КВИНТИЛИАН В INSTITUTIO ORATORIA

Глория Бакърджиева