Любен Каравелов, ноември 1837 - януари 1879 г. [юбилеен вестник, 1947 г.]

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Благодарности: Ж. Велев.