АНАМНЕЗА, Год. XI, 2016, кн. 2

ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ НА БАЛКАНИТЕ – ПОЛИТИКИ И РЕЗУЛТАТИ:

СЛУЧАИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (КР. НА XIX – НАЧ. НА XX В.)

Христо Беров

РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ВЪВ ВАРНА В УСЛУГА НА ЧУЖДИТЕ РАЗУЗ-

НАВАНИЯ, 1939-1942 Г.

Тодор Димов

СЪВЕТСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО АЛБАНСКО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕ-

НИЯ (1945-1961)

Илир Келменди

 

ИДЕОЛОГИЯ И МОДА. ДАМСКОТО ОБЛЕКЛО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ 

НА ХХ ВЕК И ОБРАЗЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ЖЕНА

Ангелина Чипева

 

АТЕНТАТИТЕ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2001 ГОД. – ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕНА

ОТ ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА

Стойна Вахдат