Улан Батор, нов жилищен комплекс, 80-те години на ХХ в.