Документ за придобиване на поземлена собственост въз основа на Аграрната реформа в Румъния, Арункута, жудец Клуж, 1945 г.